infoopleidingscheques klein


1. Wat zijn opleidingscheques?
2. Wie kan opleidingscheques aanvragen?
3. Voor welke opleidingen in CVO Leerstad kan ik opleidingscheques aanvragen? En voor welke niet?
4. Waar kan ik opleidingscheques aanvragen?
5. Hoeveel cheques kan ik aanvragen?
6. Waarvoor kan ik deze cheques gebruiken?
7. Wanneer moet ik deze cheques aanvragen en wanneer breng ik ze uiterlijk binnen?
8. Kan ik genieten van nog extra opleidingscheques?
9. Tot slot...

1. Wat zijn opleidingscheques?

Ons centrum voor volwassenenonderwijs CVO Leerstad is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend opleidingsverstrekker en aanvaardt dus de opleidingscheques als betaalmiddel.

opleidingscheques groot

Dat betekent dat je als werknemer je cursusgeld en het cursusmateriaal (zoals een handboek of kopieën) met opleidingscheques kan betalen.

2. Wie kan opleidingscheques aanvragen?

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent een werknemer of interimkracht.
 • Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
 • Je bent NIET hooggeschoold. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond (bachelor, master, hoger onderwijs, lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie).
 • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
 • Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof: https://www.vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml.

Belangrijk om weten

Er is één situatie waarin je als hooggeschoolde toch gebruik kan maken van opleidingscheques. Namelijk als je loopbaanbegeleiding volgt en je opleiding deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat je samen met je loopbaanbegeleider hebt opgesteld.
Als dit het geval is vul dan met je loopbaanbegeleider het onderstaande attest in en geef het af op het secretariaat.
https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/loopbaanbegeleiding/pop.pdf.

Zelfstandigen kunnen hiervan GEEN gebruik maken. Zij hebben wel recht op de opleidingssubsidie met de KMO-portefeuille.
Ook 16 tot 25-jarigen die tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst of een arbeidscontract van minder dan 80 uren per maand, kunnen deze cheques niet aanvragen. 

3. Voor welke opleidingen in CVO Leerstad kan ik opleidingscheques aanvragen? En voor welke niet?

Praktisch voor ons CVO

Voor ons CVO kunnen we helaas geen opleidingscheques meer aanvaarden voor de volgende afdelingen:

 • Gastronomisch koken, Wijnkenner
 • Creatief atelier, Kleding Florist - Bloemsierkunst (voor de modules van Basistechnieken en Gelegenheidsbloemschikken)
 • Kapper, Schoonheidsspecialist
 • Digitale fotografie

Voor alle andere cursussen en opleidingen kan je wel opleidingscheques aanvragen voor het cursusgeld en het cursusmateriaal.

4. Waar kan ik opleidingscheques aanvragen?

Je kan deze opleidingscheques aanvragen bij de VDAB

5. Hoeveel cheques kan ik aanvragen?

Per kalenderjaar heb je recht op € 250 aan opleidingscheques. Er bestaan cheques van 5, 10 en 25 euro. De cheques zijn 14 maanden geldig en de begin- en einddatum staan erop vermeld. 

Nieuw:

 • Je mag nooit een teveel aan cheques afgeven, dit is wettelijk niet meer toegelaten. Het totaal van de opleidingscheques moet dus exact zijn en mag dus de kostprijs van het cursusgeld niet overschrijden.
  Bv. Als je cursus € 90 zou kosten, vraag je exact voor € 90 cheques aan (en dus niet voor bv. € 100).
 • Per schooljaar mag je nooit meer dan € 250 aan cheques binnenbrengen.

6. Waarvoor kan ik deze cheques gebruiken?

Cursisten kunnen deze cheques gebruiken om hun opleiding te betalen:

 • het cursusgeld,
 • het cursusmateriaal: bv. handboek, kopieën,...

Cursusgeld

Voor het cursusgeld vraag je best de cheques op voorhand aan bij de VDAB zodat je bij inschrijving onmiddellijk met de opleidingscheques kan betalen. Het juiste bedrag voor het cursusgeld kan je online raadplegen. Het bedrag mag nooit hoger zijn dan de kostprijs van het cursusgeld zelf, minder mag wel en dan betaal je het overige deel met bancontact aan de balie.

Opgelet! Je hebt maar 2 maanden tijd om cheques voor het cursusgeld aan te vragen. Dus concreet: de cursus start op 1 september en je aanvraag voor de cheques moet bij de VDAB binnen zijn eind oktober. Vanaf 1 november ben je te laat! 

De opleidingscheques voor cursusgeld moeten zo vlug mogelijk op het secretariaat worden afgegeven, uiterlijk op 1 juni van het lopende schooljaar.

Indien je op het moment van inschrijving niet onmiddellijk met opleidingscheques kan betalen, betaal je eerst het volledige cursusgeld. Op het ogenblik dat je de cheques in je bezit hebt, kan je ze binnenbrengen op het secretariaat. Het volledige cursusgeld wordt nadien teruggestort via overschrijving. Let wel, dit kan enkele maanden in beslag nemen. 

Voorbeeld
Je wil inschrijven voor het eerste jaar Frans (€ 180).
Je bestelt opleidingscheques voor € 180.

Je ontvangt per post een verzoek tot betaling van € 90. Het verschuldigde bedrag moet binnen de 14 dagen overgeschreven worden op het vermelde rekeningnummer, anders is de bestelling ongeldig. Nadien ontvang je thuis de cheques die een waarde hebben van € 180. Ze staan op jouw naam en kunnen door niemand anders worden gebruikt. Hiermee kan je naar het secretariaat van onze school komen en betalen voor deze opleiding.

Cursusmateriaal

Als je wil, kan je ook het cursusmateriaal dat voor de lessen gebruikt wordt, betalen via dit systeem. Al het materiaal dat op de cursusfiche wordt vermeld komt in aanmerking. Hiervoor bestel je afzonderlijk opleidingscheques.

 • Stap 1
  Bij ontvangst van je handboek of kopieën betaal je cash het juiste bedrag aan je leerkracht.
 • Stap 2
  Je vraagt voor dit bedrag opleidingscheques aan bij de VDAB. Dit bedrag mag nooit hoger zijn dan het cursusmateriaal zelf. Als het handboek bijvoorbeeld € 19 kost dan mag je niet om € 20 cheques aanvragen maar wel om € 15. Wij kunnen dan ook maar die € 15 terugstorten op jouw rekening.
 • Stap 3
  Op het moment dat je je cheques hebt ontvangen, kan je een onkostenblad invullen en door de leerkracht laten ondertekenen. Hij of zij moet verklaren dat het aangekochte materiaal wel degelijk voor de cursus noodzakelijk is. Je kan dit onkostenblad afhalen aan de balie of hier downloaden < Opleidingscheques - Verzamelstaat cursusmateriaal >.
 • Stap 4
  Je brengt dit ondertekend blad met de nodige opleidingscheques op het secretariaat binnen.
 • Stap 5
  Wij laten het bedrag van het cursusmateriaal terugstorten op je rekeningnummer. We doen dit zo snel mogelijk maar het kan toch enkele maanden duren. De factuur van je aankopen moet je zelf blijven bijhouden. 

7. Wanneer moet ik deze cheques aanvragen en wanneer breng ik ze uiterlijk binnen?

Gouden regel: bestel je cheques tijdig, want ze zijn beperkt en soms moet je er ook een tijdje op wachten.

Inschrijvingsgeld

 • Aanvragen: uiterlijk 2 maanden na de start van een opleiding.
 • Binnenbrengen op het secretariaat: voor 1 juni.

Cursusmateriaal

8. Kan ik genieten van nog extra opleidingscheques?

Ja, dat kan als je

9. Tot slot....

Opleidingscheques voor het cursusgeld en het cursusmateriaal worden altijd apart verwerkt.
Je mag dus in geen geval alle bestellingen combineren in één bestelling want elke betaling met opleidingscheques dient afzonderlijk te gebeuren.
Dus graag 2 aparte bestellingen voor:

 • cursusgeld,
 • cursusmateriaal.

Breng je cheques altijd zo snel mogelijk binnen.