hbo5 graduaat boekhouden 03hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 04hbo5 graduaat meertalig secretariaat 01hbo5 graduaat informatica 04


1. Algemene toelatingsvoorwaarden
2. Starten met een buitenlands diploma

1. Algemene toelatingsvoorwaarden

Voor het graduaatsniveau moet je wel voldoen aan één van de twee voorwaarden:

In het bezit zijn van één van de volgende studiebewijzen

  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat tenminste 3 jaar oud is,
  • een diploma secundair of hoger onderwijs,
  • een certificaat hoger beroepsonderwijs,
  • een certificaat TSO 3 van minstens 900 uren of een gelijkwaardig diploma.

ofwel slagen in onze toelatingsproef voor het graduaat

Deze proef evalueert de geschiktheid van de cursist voor de opleiding.
Het gaat dus niet over voorkennis maar over de vaardigheden die je nodig hebt in deze hogere opleidingen, zoals logisch denkvermogen. Je kan dus eigenlijk niet studeren hiervoor.

Vrijstelling van vakken, op basis van vorige studies, kan enkel door de directie van de school verleend worden.
We vragen dan wel een gewettigde kopie van je diploma's of attesten.
Meer hierover kan je nalezen bij "Vrijstellingen op basis van EVK en EVC"

2. Starten met een buitenlands diploma

Je buitenlands diploma is slechts geldig als toelating tot het graduaat (hoger onderwijs), indien het als gelijkwaardig met een Vlaamse graad is erkend.

Voor de officiële erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse getuigschriften en diploma's met een overeenkomstige Vlaamse graad kan je je wenden tot NARIC – Vlaanderen. NARIC staat voor National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre.

NARIC Vlaanderen, Ministerie Onderwijs & Vorming, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw, Toren C, 2e verdieping
Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel
Telefoon: +32 2 553 1700
E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Website: http://www.ond.vlaanderen.be/naric/