hbo5 graduaat boekhouden 03hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 04hbo5 graduaat meertalig secretariaat 01hbo5 graduaat informatica 04


1. Welk diploma kan ik in het hoger beroepsonderwijs (HBO) via het volwassenenonderwijs behalen?
2. Kan ik via volwassenenonderwijs ook een bachelordiploma behalen?
3. Wat is het verschil tussen een graduaat en een bachelor?
4. Wat is het BIBF?

1. Welk diploma kan ik in het hoger beroepsonderwijs (HBO) via het volwassenenonderwijs behalen?

Alle diploma's en deelcertificaten van ons centrum zijn erkend door het Departement Onderwijs en Vorming. Voor de opleidingen op het niveau Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) is dit het diploma van gegradueerde.
Na afwerking van de volledige opleiding wordt een officieel diploma uitgereikt:

 • Gegradueerde Informatica optie Programmeren
 • Gegradueerde Informatica optie Netwerkbeheer
 • Gegradueerde Boekhouden
 • Gegradueerde Meertalig secretariaat

2. Kan ik via volwassenenonderwijs ook een bachelor-diploma behalen?

Ja, dat kan je zeker!

CVO Leerstad is lid van het samenwerkingsverband HOGent-HBO5. Eén van de beleidsthema's is het ontwikkelen van aanvullingstrajecten waardoor onze studenten op basis van hun behaald graduaatsdiploma onmiddellijk in het aansluitingsprogramma naar de bachelor kunnen instappen.

 • Stap 1 - Je volgt de volledige graduaatsopleiding aan een CVO en behaalt het graduaatsdiploma.
 • Stap 2 - Met dit diploma krijg je probleemloos vrijstelling voor de gevolgde vakken (EVK).
 • Stap 3 - Je kan ogenblikkelijk aansluiten bij het aanvullingstraject van de hogeschool. Met één of twee aanvullende jaren behaal je zo een bachelordiploma, zonder hiervoor je job te moeten opzeggen of je gezin te verwaarlozen.

Aansluitend aanvullingsprogramma tot een bachelordiploma

in de Toegepaste Informatica van HoGent

Je kan je als gegradueerde Informatica met je CVO-diploma aanmelden om via een speciaal (verkort) aanvullingstraject een bijkomend bachelordiploma te behalen.

in Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit van HoGent

Onze gegradueerden Boekhouden kunnen zich met hun CVO-diploma aanmelden om een speciaal aanvullingsprogramma tot een bijkomend bachelordiploma te volgen.

in Office Management, afstudeerrichting Management assistant van HoGent

Door ons samenwerkingsakkoord kunnen onze gegradueerden uit Meertalig secretariaat onmiddellijk instappen in het aanvullingsprogramma.
Met één extra jaar kan je een bachelordiploma bemachtigen.
Het staat je uiteraard vrij om het traject te spreiden over twee of meer jaren.

Volwassenenonderwijs
CVO Leerstad
=
 Diploma Hoger Onderwijs 

    pijl rechts
Aanvullingstraject
  Hogeschool
HoGent

 Professionele Bachelor 
  pijl rechts   Master 


Met andere woorden...

Het graduaatsdiploma van het volwassenenonderwijs levert je een vast pakket van vrijstellingen voor de professionele bachelor aan de hogeschool.
Daar bovenop kan je ook nog bijkomende vrijstellingen proberen aanvragen:

 • op basis van andere erkende attesten en diploma's,
 • door de erkenning van je werkervaring via de EVC-procedure (Eerder Verworven Competenties).

Het aanvullingstraject naar de bachelor omvat bv. de vakken die niet in een graduaat vervat zijn, zoals talen en wiskunde, meer gespecialiseerde vakken, stages en een eindwerk.
Daarbij hanteert een hogeschool dikwijls verschillende formules: diplomacontract, examencontract, eventueel gecombineerd met contactonderwijs.

Meer informatie vind je terug op de website van HoGent.

3. Wat is het verschil tussen een graduaat en een bachelor?

Alle opleidingen op het niveau van het hoger onderwijs in het volwassenenonderwijs zijn graduaatsopleidingen, deze in de hogeschool zijn bacheloropleidingen.
Er zijn een aantal gelijkenissen maar ook enkele belangrijke verschillen.
We zetten ze even voor jou op een rijtje.

 • In het volwassenenonderwijs zijn er geen voltijdse opleidingen of, officieel uitgedrukt, het zijn geen opleidingen met een volledig leerplan. Concreet wil dit zeggen dat een opleiding in het volwassenenonderwijs minder lestijden omvat.
  Dit maakt de uitdaging voor ons in het volwassenenonderwijs alleen maar groter!
  Door de gespecialiseerde aanpak van onze lesgevers slagen we er toch in om op een haalbare en flexibele manier dezelfde kennis en vaardigheden te bereiken.
  Want
  • onze opleidingen zijn allemaal modulair en heel flexibel opgebouwd, wat de student ruime mogelijkheden biedt om zelf zijn leerritme en studietraject te sturen.
  • de opleidingen in het volwassenenonderwijs zijn meer ervaringsgericht.
   Onze studenten zijn bijna allemaal volwassenen met heel wat levens- en werkervaring. Dit is een belangrijk én voordelig uitgangspunt voor de opbouw en de aanpak van de cursusinhouden.
  • onze studenten zijn heel gemotiveerd, want ze hebben dikwijls aan den lijve al ondervonden hoe belangrijk een bijkomend diploma kan zijn. Een sterke motivatie verhoogt de slaagkansen aanzienlijk! Onze actuele leerinhouden worden ondersteund door een uitgebreid leerplatform met gestructureerde leerpaden en up-to-date lesmateriaal.
 • Het diploma in het volwassenenonderwijs is een graduaat, het diploma in de hogeschool is een bachelor. Beide diploma's zijn wettelijk erkend door de overheid en de bedrijfswereld.
 • De leerinhouden van onze graduaatsopleidingen zijn heel gelijklopend met deze van de hogescholen, want het is de bedoeling dat onze afgestudeerden dezelfde kennis, vaardigheden en competenties hebben verworven als ze in het beroep stappen.
 • In de hogeschoolopleidingen zijn ook dikwijls de vakken Nederlands, Frans, economie of wiskunde opgenomen wat een bredere algemene vorming beoogt.
 • Soms gaan ze ook doelbewust bepaalde onderdelen breder uitwerken, kan je kiezen voor een specialisatie in een bepaald domein of gaat veel tijd en aandacht naar een daadwerkelijke stage in een bedrijf.
 • Met je CVO-graduaatsdiploma kan je via een speciaal brugprogramma ook een bachelordiploma behalen.
 • Met een graduaatsdiploma kan je niet rechtstreeks inschrijven voor het brugprogramma van de master aan de universiteit. Je kan wel eerst je bachelor behalen en van daaruit verder studeren voor een master.

 4. Wat is het BIBF?

Onze gegradueerden Boekhouden kunnen een aantal vrijstellingen krijgen bij het toelatingsexamen voor accountant bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB).
Ze hebben ook toegang tot de stage voor boekhouders bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Ons centrum onderhoudt ook regelmatige contacten met het IAB en BIBF zodat de inhoud van onze opleidingen volledig afgestemd blijft op de vereisten die de instituten voor het beroep vooropstellen.