Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/49.99.72
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

hbo5 graduaat boekhouden 03hbo5 graduaat boekhouden 02hbo5 graduaat boekhouden 05hbo5 graduaat boekhouden 04


« Overzicht Graduaatsopleidingen (HBO5)  « Graduaat (HBO5) Boekhouden

Inhoud

Het specifieke kenmerk van vennootschapsboekhouden ligt in de relatie van het dubbele boekhouden tot de vennootschap. Uitgaande van realistische situatieschetsen en voorbeelden worden de kernproblemen behandeld.
De wettelijke vereisten worden bondig aangebracht en je leert de levensfasen boekhoudkundig te verwerken: oprichting, wijziging van het maatschappelijk kapitaal, resultaatverwerking, ...

 • Keuze van de ondernemingsvorm
 • Boekingen tijdens het leven van een vennootschap: oprichting, verhoging en vermindering van het maatschappelijk kapitaal, inkoop van eigen aandelen, resultaatverwerking, overstap naar discontinuïteit (slapende vennootschappen) en vereffening
 • Bespreking van enkele bijzondere gevallen: fusie en splitsing en inbreng van een algemeenheid van goederen of een bedrijfstak 
Voorkennis

Geslaagd zijn voor de modules A1 Basis dubbel boekhouden en A2 Aanvullend dubbel boekhouden.
Je kan ook instappen als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

studiefiche