Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/49.99.72
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

hbo5 graduaat boekhouden 03hbo5 graduaat boekhouden 02hbo5 graduaat boekhouden 05hbo5 graduaat boekhouden 04


« Overzicht Graduaatsopleidingen (HBO5)  « Graduaat (HBO5) Boekhouden

Inhoud

Je krijgt een inzicht in de geldende reglementering en de wederzijdse rechten en plichten van werkgevers en werknemers, en dit zowel bij de totstandkoming van een arbeidscontract als tijdens de lopende duur en bij de beëindiging van een overeenkomst.
Tenslotte worden de diverse sectoren van de sociale zekerheid toegelicht.

 • Collectieve arbeidsverhoudingen en overlegorganen
 • De individuele arbeidsovereenkomst: soorten, verplichtingen van werkgever en werknemer, schorsing en einde van de arbeidsovereenkomst
 • Uitzendarbeid
 • De arbeidsreglementering en het arbeidsreglement
 • Het recht van bezoldiging en loon
 • De arbeidswet: arbeidsduur, nachtarbeid, gelijke behandeling van vrouwen en mannen, betaalde feestdagen
 • Het betaald educatief verlof
 • De veiligheid en de gezondheid van de werknemers
 • Sluiting van de ondernemingen
 • Het sociaal statuut van werknemers en zelfstandigen
 • De wet op de arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • De sociale verplichtingen voor de werkgever
 • Arbeidsgeschillenregeling
Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

studiefiche