Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/49.99.72
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

hbo5 graduaat boekhouden 03hbo5 graduaat boekhouden 02hbo5 graduaat boekhouden 05hbo5 graduaat boekhouden 04


« Overzicht Graduaatsopleidingen (HBO5)  « Graduaat (HBO5) Boekhouden

Inhoud

De personenbelasting is één van de meest boeiende takken binnen de Belgische fiscaliteit. Met deze inleidende cursus personenbelasting brengen wij je de vereiste theoretische en praktische vaardigheden bij om de aangifte van de personenbelasting (Tax-on-web) op een professionele en adequate manier in te vullen.

Vertrekkende vanuit de regels van het fiscaal wetboek leer je, onder begeleiding van de lector, een antwoord geven op tal van belastingvraagstukken:

 • Wat is de invloed van de burgerlijke stand, gezinstoestand en lichamelijke toestand van de belastingplichtige op de belastingberekening?
 • Hoe worden inkomsten uit verhuurde en niet-verhuurde onroerende inkomsten belast?
 • Hoe worden spaargelden belast?
 • Welke regels gelden er bij beroepsinkomsten van loontrekkenden en bedrijfsleiders?
 • Hoe worden winsten en baten uit een zelfstandige activiteit belast?
 • Hoeveel beroepskosten kan je in aftrek brengen?
 • Hoeveel aftrekbare bestedingen kan je in mindering brengen?
 • Moeten er diverse inkomsten worden belast?
 • Hoe bereken je de belastingen op de inkomsten?

Dankzij de praktische aanpak met case studies krijg je de kans om tijdens de lessen de materie voldoende in te oefenen. Op die manier word je stapsgewijs voorbereid om je kennis in een beroepsomgeving te gaan gebruiken.

We besteden ook heel wat aandacht aan de fiscale actualiteit en de nieuwe wetswijzigingen op het vlak van de personenbelasting. Op die manier is deze cursus zowel geschikt voor de graduaatsstudenten die een diploma ambiëren, als voor professionals die hun bestaande kennis willen opfrissen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

studiefiche