Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/49.99.72
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

hbo5 graduaat boekhouden 03hbo5 graduaat boekhouden 02hbo5 graduaat boekhouden 05hbo5 graduaat boekhouden 04


« Overzicht Graduaatsopleidingen (HBO5)  « Graduaat (HBO5) Boekhouden

Inhoud

Verschillende topics uit het burgerlijk, handels- en economisch recht als onmisbare schakel van een volwaardige algemene vorming van iedere boekhouder worden besproken en toegelicht met voorbeelden uit de praktijk:

 • Algemene rechtsprincipes
 • Zakenrecht: de goederen, indeling, eigendom, wijzen van verkrijging, beperkingen, vruchtgebruik
 • Erfrecht en huwelijksvermogenstelsels
 • Verbintenissenrecht: bronnen, indeling, grondbeginselen, geldigheid, tenietgaan
 • Gebruikelijke contracten: koopcontract, huurovereenkomst, verzekeringscontract
 • Zekerheden: borgstelling, inpandgeving, hypotheek, voorrechten
 • Rechten en verplichtingen van de handelaar
 • De handelstussenpersonen
 • WER: consumentenbescherming en marktpraktijken
 • Wet op de continuïteit van de ondernemingen
 • Het faillissement 
Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

studiefiche