Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/49.99.72
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

hbo5 graduaat boekhouden 03hbo5 graduaat boekhouden 02hbo5 graduaat boekhouden 05hbo5 graduaat boekhouden 04


« Overzicht Graduaatsopleidingen (HBO5)  « Graduaat (HBO5) Boekhouden

Inhoud

Je leert de informatie van de jaarrekening van bedrijven haarfijn analyseren. Met die financiële gegevens kan je dan ratio’s berekenen over de financiële sterkte van ondernemingen en het verhaal achter deze cijfers interpreteren. Aan de hand van diverse voorbeelden van actieve bedrijven oefen je de theorie in en leer je zelf een analyserapport schrijven. In een extra seminarie komt een expert gastspreker zijn ervaringen en kennis van de financiële wereld delen.

Volgende elementen komen aan bod in de cursus:

 • Studie van de jaarrekening: wetgeving, procedures, ondernemingsdossier, handelsrapporten en interessante websites om financiële informatie te vinden
 • Financiële analyse: herwerken van de balans en de resultatenrekening, horizontale en verticale analyse
 • Berekening van ratio’s met betrekking tot de liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit en toegevoegde waarde van bedrijven
 • Het belang van vermogeninkomen en cash Flow analyse
 • Inleiding op waardebepalingstechnieken en falingspredictie

Je maakt een financiële analyse van een onderneming naar keuze. De lector begeleidt je hierin en op geregelde tijdstippen dien je werkstukken in om deze te bespreken. Het rapport wordt uiteindelijk mondeling toegelicht aan de hand van een PowerPointpresentatie.

Indien je slaagt voor deze module, krijg je een attest met de vermelding van je resultaat.

Met je nieuwe expertise kan je dan aan de slag om balansen te ontrafelen en zelfs voorstellen formuleren om de financiële gezondheid van bedrijven te verbeteren.

Voorkennis

Geslaagd zijn voor de module A1 Basis dubbel boekhouden.
Je kan ook instappen als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

studiefiche