Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/49.99.72
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 01hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 04hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 03hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 05


« Overzicht Graduaatsopleidingen (HBO5)  « Graduaat (HBO5) Fiscale wetenschappen

Inhoud

Verschillende topics uit het burgerlijk, handels- en economisch recht als onmisbare schakel van een volwaardige algemene vorming van iedere boekhouder worden besproken en toegelicht met voorbeelden uit de praktijk:

 • Algemene rechtsprincipes
 • Zakenrecht: de goederen, indeling, eigendom, wijzen van verkrijging, beperkingen, vruchtgebruik
 • Erfrecht en huwelijksvermogenstelsels
 • Verbintenissenrecht: bronnen, indeling, grondbeginselen, geldigheid, tenietgaan
 • Gebruikelijke contracten: koopcontract, huurovereenkomst, verzekeringscontract
 • Zekerheden: borgstelling, inpandgeving, hypotheek, voorrechten
 • Rechten en verplichtingen van de handelaar
 • De handelstussenpersonen
 • Consumentenrecht: verkoop op afbetaling
 • Wet op de handelspraktijken
 • Wet op de continuïteit van de ondernemingen
 • Het faillissement
Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

studiefiche