Onze secretariaten

  • Lokeren - 09/348.38.45
    Groendreef 31
  • Dendermonde - 052/25.87.42
    Begijnhoflaan 1
  • Hamme - 052/49.99.72
    Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 01hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 04hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 03hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 05


« Overzicht Graduaatsopleidingen (HBO5)  « Graduaat (HBO5) Fiscale wetenschappen

Inhoud

In deze module leer je de aangifte van een vennootschap doen en de verschuldigde belasting berekenen. Je verneemt wie aan de vennootschapsbelasting is onderworpen en waarom.

Vervolgens maak je, uitgaande van de aangifte in de vennootschapsbelasting, stapsgewijs kennis met de verschillende bewerkingen om de belastbare grondslag van devennootschap te bepalen. Vooral de eerste bewerking, waarbij je leert om, vertrekkende vanuit de jaarrekening, het fiscaal resultaat te bepalen (de beweging van belastbare reserves, verworpen uitgaven en uitgekeerde dividenden) wordt uitvoerig behandeld. Door het maken van oefeningen maak je je deze aangiftetechniek eigen.

Tenslotte leer je de verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen. Je verwerft inzicht in verschillende belastingtarieven en je kan ook voorheffingen en voorafbetalingen op het aangifteformulier vermelden.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. We raden toch ten zeerste aan om eerst C2 Personenbelasting, A4 BTW, B1 Vennootschapsrecht en zeker vooraf B2 Vennootschapsboekhouden te volgen.
Je kan ook je voorkennis bewijzen via andere attesten of diploma's, of een vrijstellingsproef afleggen.

studiefiche