Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/49.99.72
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 01hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 04hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 03hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 05


« Overzicht Graduaatsopleidingen (HBO5)  « Graduaat (HBO5) Fiscale wetenschappen

Inhoud

In deze opleiding bouw je verder op de verworven algemene theoretische en praktische kennis uit de basismodule Inleiding tot de vennootschapsbelasting (of de hiermee gelijkgestelde elders verworven kennis).

Deze basiskennis wordt opgefrist en geactualiseerd.  Verder bespreken we alle bewerkingen aan de hand van het aangifteformulier.  De recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer worden toegelicht, aangevuld met fiscale aspecten van de ontbinding van een vennootschap.

De aanpak is praktisch, met talrijke oefeningen, casussen en een globale aangifteoefening op basis van een jaarrekening.

Na deze vervolgcursus

 • ken je de '9 bewerkingen' van A tot Z,
 • kan je de aangifte Vennootschapsbelasting met de nodige bijlagen zonder probleem invullen,
 • kan je de verschuldigde vennootschapsbelasting manueel berekenen,
 • kan je fiscale rechtsbronnen opzoeken.
Voorkennis

Geslaagd zijn voor de module B4 Vennootschapsbelasting – deel 1.
Je kan ook instappen in deze vervolgmodule als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

studiefiche