Onze secretariaten

  • Lokeren - 09/348.38.45
    Groendreef 31
  • Dendermonde - 052/25.87.42
    Begijnhoflaan 1
  • Hamme - 052/49.99.72
    Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 01hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 04hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 03hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 05


« Overzicht Graduaatsopleidingen (HBO5)  « Graduaat (HBO5) Fiscale wetenschappen

Inhoud

We herhalen de algemene principes van erfrecht en maken je wegwijs in het mechanisme van de heffing van successierechten. Je leert het belastbaar actief waarderen, het passief samenstellen en de aangifte van nalatenschap opmaken.
Het berekenen van de successiebelasting en een vergelijking met de schenkingsrechten die tot het domein van de registratierechten behoren, staan ook op het programma.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Wel is het aangewezen dat je vertrouwd bent met het burgerlijk recht, inzonderheid het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht, de wettelijke samenwoning en het verbintenissenrecht (zie de module Burgerlijk, handels- en economisch recht).

studiefiche