cursisten

Per aparte opleiding betaal je vanaf dit schooljaar

  • maximum € 300 voor alle cursussen die officieel starten in deel 1 van het schooljaar, dit is tussen 1 september en 31 december,
  • maximum € 300 voor alle cursussen die officieel starten in deel 2 van het schooljaar, dit is tussen 1 januari en 31 augustus.

Dit maximumbedrag geldt per aparte opleiding en voor elk centrum afzonderlijk. Je kan dit niet in rekening brengen voor een 2e opleiding of bij een ander CVO.