Onze secretariaten

  • Lokeren - 09/348.38.45
    Groendreef 31
  • Dendermonde - 052/25.87.42
    Begijnhoflaan 1
  • Hamme - 052/49.99.72
    Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

elo

Inschrijven op nieuwsbrief

De samenstelling van de Vlor is geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering. Iedereen die bij onderwijs betrokken is, heeft een stem in de Vlor. De onderwijsorganisaties, maar ook alle belanghebbenden in onderwijs zijn er vertegenwoordigd. Op die manier kan de Vlor het onderwijsbeleid mee vormgeven vanuit een onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke invalshoek

De Vlor bestaat uit een Algemene Raad en deelraden per onderwijsniveau. De Raad Levenslang en Levensbreed Leren geeft advies over het volwassenenonderwijs, de volwasseneneducatie in brede zin en het deeltijds kunstonderwijs. In die Raad Levenslang en Levensbreed Leren van de Vlor zijn de gebruikers vertegenwoordigd door vier cursisten (4 effectieve leden/4 plaatsvervangers).

Iedereen die een opleiding volgt of gevolgd heeft in het school- of kalenderjaar voorafgaand aan de datum van de oproep in het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de basiseducatie, Syntra, de VDAB of in het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk kan kandideren voor een mandaat tot vrijdag 8 december.

Lees meer