Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/72.72.25
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

test je kennis

eloprivacy policy

Inschrijven op nieuwsbrief

infoinschrijven 02inschrijven 01inschrijven 03


1. Waar en wanneer kan ik inschrijven?
2. Kan ik elektronisch via de website inschrijven?
3. Is er nog plaats?
4. Kan ik een plaats reserveren?
5. Wanneer ben ik officieel ingeschreven?
6. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Wie kan inschrijven? Hoe oud moet je zijn?
7. Kan ik starten op basis van een buitenlands diploma?
8. Kan ik in gelijk welke cursus instappen?
9. Hoe kan ik een vrijstelling aanvragen? Vrijstelling op basis van EVK en EVC
10. Hoe kan ik een vrijstellingsproef aanvragen?
11. Wat breng ik mee bij inschrijving?
12. Hoe kan ik betalen?
13. Wat kost mijn opleiding?
14. Kan ik genieten van verminderd inschrijvingsgeld of van een volledige vrijstelling hiervan?
15. Kan ik mijn opleiding met opleidingscheques betalen?
16. Heb ik nog extra materiaal nodig en wat is de kostprijs?
17. Kan ik mijn inschrijving nog annuleren?
18. Kan ik betaald educatief verlof (kredieturen) aanvragen?
19. Wanneer starten mijn lessen?
20. Wat breng ik de eerste les mee?

1. Waar en wanneer kan ik inschrijven?

Je bent van harte welkom op onze secretariaten te Lokeren, Hamme en Dendermonde.
In Lebbeke, Laarne, Grembergen, Sint-Gillis en Wetteren hebben we geen secretariaat. Je kan gemakkelijk inschrijven via de secretariaten van Lokeren en Dendermonde.

Voor de graduaatsopleidingen Boekhouden en Meertalig secretariaat te Aalst kan je terecht op het secretariaat van HoGent, campus Aalst, Arbeidsstraat 14.

Ons team staat klaar om je vrijblijvend te helpen bij een verantwoorde studiekeuze.
Op de startpagina bij vestigingen kan je nakijken wanneer je ons kan bereiken.

2. Kan ik elektronisch via de website inschrijven?

Je kan elektronisch inschrijven via onze website.

Alle praktische informatie kan je vinden onder de knop online inschrijven

3. Is er nog plaats?

Per cursus kan je op de uurroosters zien of er nog plaats is.

inschrijven mogelijkInschrijven is mogelijk
wachtlijstWachtlijst
inschrijven niet mogelijkInschrijvingsperiode is afgelopen

Als de cursus van je keuze volzet is of momenteel niet plaatsvindt, kan je je gegevens toevoegen op een wachtlijst. We sturen je een sms'je als er een plaats vrijkomt of als we een extra groep opstarten.
Een wachtlijst wordt per schooljaar opgemaakt en wordt jaarlijks vernieuwd.

4. Kan ik een plaats reserveren?

Om organisatorische redenen kunnen we jammer genoeg geen plaatsen reserveren telefonisch of per e-mail.

5. Wanneer ben ik officieel ingeschreven?

Je vindt de voorwaarden van een geldige inschrijving in ons centrumreglement.
Voor de graduaatsopleidingen (HBO5) kan je alles nalezen in het centrumreglement HBO5-opleidingen.

6.Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Wie kan inschrijven? Hoe oud moet je zijn?

De algemene toelatingsvoorwaarden (leeftijd en diploma's) zijn duidelijk omschreven in ons centrumreglement.
Voor de graduaatsopleidingen (HBO5) kan je alles nalezen in het centrumreglement HBO5-opleidingen.

7. Kan ik starten op basis van een buitenlands diploma?

Je buitenlands diploma is slechts geldig als toelating tot het graduaat (hoger onderwijs), indien het als gelijkwaardig met een Vlaamse graad is erkend.

Voor de officiële erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse getuigschriften en diploma's met een overeenkomstige Vlaamse graad kan je je wenden tot NARIC – Vlaanderen. NARIC staat voor National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre.

NARIC - Vlaanderen
Ministerie Onderwijs en Vorming
Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw, Toren A - 6e verdieping
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Tel. 02 553 97 44
www.ond.vlaanderen.be/naric/
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 Antwoorden op vele vragen vind je op http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/

8. Kan ik in gelijk welke cursus instappen?

Je kan instappen in elke basiscursus van elke opleiding, zonder enig diploma of voorkennis. Voor elk vervolgjaar (bv. 2de jaar Frans) of vervolgmodule (zoals bij Koken en Fietshersteller) moet je geslaagd zijn voor de voorafgaande delen. Op basis van voldoende voorkennis kan je ook een vrijstelling aanvragen of een vrijstellingsproef afleggen.
Je vindt een duidelijke aanduiding van de vereiste voorkennis op de cursusfiche van elke cursus. Je kan die raadplegen via het aanbod.

Voor de graduaatsopleidingen moet je een diploma middelbaar onderwijs (of evenwaardig) kunnen voorleggen, of slagen voor het toelatingsexamen.

Je kan alles uitgebreid nalezen in ons centrumreglement.
Voor de graduaatsopleidingen (HBO5) kan je alles nalezen in het centrumreglement HBO5.

9. Hoe kan ik een vrijstelling aanvragen?

Vrijstelling op basis van EVK en EVC. Jouw ervaring telt!

Met voldoende voorkennis (op basis van al behaalde diploma's, attesten van bijscholing of werkervaring) bestaat de mogelijkheid om vrijstelling voor een aantal modules aan te vragen.

De aanvraag tot vrijstelling, samen met de nodige bewijsstukken, moet je zo snel mogelijk na de inschrijving indienen via het secretariaat.

Procedure

 • Je vult het aanvraagformulier < Aanvraag tot vrijstelling > in,
 • je voegt alle bewijsstukken toe en geeft dit af op één van onze secretariaten.
 • De bevoegde adjunct-directeur of directie-assistent volgt je dossier op en bespreekt je aanvraag met de coördinator en/of vakleerkrachten van de opleiding.
 • Zij geven een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.
 • Op basis van deze adviezen en bijgevoegde attesten beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.

Je wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing die in je persoonlijk dossier wordt opgenomen.
Uiteraard kan je een kopie van je ondertekend vrijstellingsattest op aanvraag bekomen.

Je moet wel de lessen blijven volgen tot je het officiële bericht van de vrijstelling hebt ontvangen.

Je kan hiervoor nog meer details lezen op EVK - EVC.

10. Hoe kan ik een vrijstellingsproef aan vragen?

Soms gebeurt het dat je bepaalde voorkennis en vaardigheden al door zelfstudie of werkervaring hebt opgedaan. Helaas kan je hiervan geen enkel attest of bewijs voorleggen. Toch kan je ook dan vrijstelling vragen door te slagen voor een vrijstellingsproef.

Klik hier voor de procedure.

Procedure

 • Via het secretariaat vraag je een gesprek met de coördinator en/of vakverantwoordelijke.
 • Deze vraag wordt doorgegeven aan de bevoegde adjunct-directeur of directie-assistent, die je dossier verder opvolgt en een gesprek met de coördinator en/of een vakleerkracht van de opleiding plant.
 • Hij of zij bespreekt met jou heel open de inhoud van de cursus en peilt ondertussen mondeling naar je voorkennis. Hij zal je goed en eerlijk kunnen adviseren wat voor jou het beste leertraject is.
 • Je kan nu zelf inschatten of een vrijstellingsproef haalbaar is, je vult daarvoor het aanvraagformulier <Aanvraag tot vrijstellingsproef > in en geeft dit af op één van onze secretariaten.
 • De vrijstellingsproef wordt gepland en op een afgesproken datum door een bevoegd leraar afgenomen.
 • Op basis van deze proef geeft deze leraar (eventueel in samenspraak met de coördinator) een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.
 • Op basis van deze adviezen en bijgevoegde proef beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.

Je wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing, die in je persoonlijk dossier wordt opgenomen.
We maken een attest op dat bewijst dat je in het vrijstellingsexamen bent geslaagd en dat je bij je portfolio van studiebewijzen kan toevoegen.

Je moet wel de lessen blijven volgen tot je het officiële bericht van de vrijstelling hebt ontvangen.

11. Wat breng ik mee bij inschrijving?

Om je inschrijving vlot te laten verlopen, breng je zeker de volgende zaken mee:

 • je identiteitskaart,
 • betaalmiddel:
  • - rechtstreeks via opleidingscheques
  • - via bancontact op onze secretariaten van Lokeren, Dendermonde en Hamme,
 • een correct en recent attest om vrijstelling voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld te bekomen (indien dit van toepassing is). Dit attest mag niet ouder zijn dan 1 maand bij inschrijving,
 • een kopie van je diploma, getuigschrift, attest indien nodig.
  Ter info: een gewone kopie is zeker voldoende, je hoeft je diploma's niet eensluidend te laten verklaren.

Je kan hier klikken om na te gaan of je in aanmerking komt voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, zoals omschreven in ons centrumreglement.

Aandachtspunten voor niet-Belgen

Een bewijs van wettig verblijf in België is een inschrijvingsvoorwaarde. We kunnen geen rechtsgeldige (deel)certificaten, diploma's of getuigschriften uitreiken aan cursisten zonder wettig verblijf op het moment van inschrijving. Deze maatregel gaat in voege op 1 september 2011, conform de nieuwe regelgeving.

Indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt, worden volgende identiteitsbewijzen en documenten ook aanvaard als bewijs van wettig verblijf in België. Dan vragen wij een kopie van:

 • je identiteitskaart als je een inwoner bent van de EU,
 • een geldige elektronische vreemdelingenkaart die uitgereikt is in België,
 • een geldig nationaal paspoort met visum, immatriculatie A–kaart,
 • Andere bewijzen kunnen ook maar dan gaan onze medewerkers je documenten eerst grondig moeten nakijken.

12. Hoe kan ik betalen?

Je bent pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld betaald is, ook bij het elektronisch inschrijven via onze website (zie vraag 2).
Hiervoor kan je persoonlijk langskomen op een van onze secretariaten.
Je kan enkel betalen op onze secretariaten van Lokeren, Dendermonde en Hamme met bancontact of met opleidingscheques. Wij aanvaarden GEEN cash geld.

13. Wat kost mijn opleiding?

Het inschrijvingsgeld wordt berekend aan de hand van het aantal lesuren en wordt vastgelegd per cursus.
Meer informatie hierover vind je op Inschrijvingsgeld.

De juiste bedragen van het inschrijvingsgeld kan je terugvinden op de lessenroosters en de cursusfiches. De eventuele extra kosten voor bv. een handboek en bijkomend cursusmateriaal worden duidelijk omschreven op de aparte fiche van elke cursus. 

Maximale bedragen

Je betaalt per schooljaar een maximum bedrag per opleiding. Dit maximumbedrag geldt voor elk centrum apart en kan je niet in rekening brengen in een ander CVO.

 • maximum € 300 voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 september t.e.m. 31 december.
 • maximum € 300 voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 januari t.e.m. 31 augustus.

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per schooljaar en per opleiding berust bij jezelf. Het centrum is eraan gehouden om bij inschrijving je altijd een betalingsbewijs te overhandigen.

14. Kan ik genieten van verminderd inschrijvingsgeld of van een volledige vrijstelling ervan?

Sommige cursisten kunnen uiteraard volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van betaling van het inschrijvingsgeld.
Klik hier om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.

15. Kan ik mijn opleiding met opleidingscheques betalen?

Heel uitgebreide informatie over opleidingscheques vind je terug op een afzonderlijke pagina van onze website.
» Opleidingscheques voor werknemers

16. Heb ik nog extra materiaal nodig en wat is de kostprijs?

In veel opleidingen zal je nog een handboek, kopieën of ander cursusmateriaal nodig hebben. Deze extra kosten zijn nooit in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Voor sommige afdelingen, zoals Koken, Bloemschikken en Wijnkenner vragen we per les ook een bijdrage voor de verbruikte grondstoffen.

Meer details over het cursusmateriaal vind je op de cursusfiche van de gekozen afdeling, met een raming van de kosten.

17. Kan ik mijn inschrijving nog annuleren?

Onder bepaalde voorwaarden en binnen een welbepaalde termijn kan je je inschrijving nog annuleren. We hebben de voorwaarden en werkwijze uitvoerig beschreven in ons centrumreglement, deel B.

18. Kan ik betaald educatief verlof (kredieturen) aanvragen?

Je kan alles over betaald educatief verlof of kredieturen nalezen op een aparte pagina van onze website.
» Betaald educatief verlof

19. Wanneer starten mijn lessen?

Je kan de startdatum van je cursus gemakkelijk terugvinden bij de lessenroosters van je gekozen opleiding(en).

20. Wat breng ik de eerste les mee?

Je vindt hierover uitgebreide informatie op de aparte cursusfiche.

In de eerste les geeft elke leerkracht uitleg over het handboek dat zal worden gebruikt, het cursusmateriaal dat je nodig hebt, de manier waarop de cursus zal worden opgebouwd, en zo veel meer.
Op voorhand iets aankopen doe je dus beter niet. Meestal gebeuren de aankopen klassikaal en kan je hierdoor ook nog een mooie korting krijgen.

Het is natuurlijk wel handig om altijd pen en papier mee te brengen.